Araştırmalara göre her 10 kişiden en az 4'ü büyüye inanıyor

2 ay önce 14
Araştırmalara göre her 10 kişiden en az 4'ü büyüye inanıyor

Yapılan araştırmalara göre büyüye ve büyücülüğe inanan insanların sayısı düşünüldüğünden çok daha yüksek. Araştırmalar, büyücülük inancına ne tür toplumlarda daha çok rastlandığını ortaya koydu.

Dünya çapında yapılan kapsamlı bir araştırma 95 ülkeden yaklaşık bir milyar yetişkinin büyüye ve büyücülüğe inandığını ortaya koydu. Bilimsel dergi PLOS One'da yayımlanan araştırmada, 2008 ve 2017 arasında yapılan anketlerden elde edilen veriler değerlendirildi.95 ülkeden 140 bin kişinin katıldığı bu anketlerde bireylere büyücülüğe yönelik inançlarıyla ilgili görüşleri soruldu. Bu bireylerin yüzde 40’ı büyüye inandıklarını belirtti. Dünya nüfusunun 8 milyarı geçtiği bilinirken çalışmaya Güneydoğu Asya bölgesi, Hindistan ve Çin gibi yüksek nüfuslu ülkeler dahil edilmedi. Araştırmaların sonucunda insanların yüzde 43'ünün,"Başımıza kötü şeylerin gelmesini isteyen insanlar büyü yapabilir" ifadesine katıldığı anlaşıldı.Ülkeden ülkeye büyücülüğe olan inancın önemli farklılıklar gösterdiği ortaya kondu. Örneğin, İsveçlilerin sadece yüzde 9'u büyücülüğe inanırken, Tunusluların en az yüzde 90'ı büyücülüğün gerçek olduğuna inanıyor. ABD'lilerin yüzde 16,5'i, Rus vatandaşlarının da yüzde 56'sının büyücülüğe inandığı paylaşıldı.Washington'daki Amerikan Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Boris Gershman, eğitim ve refah seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde büyücülüğe inancın daha az olduğunun altını çizerken bu tür inançlara eğitimli ve refah seviyesi yüksek kişiler arasında da rastlamanın mümkün olduğunu söyledi. Araştırmacı, kurumların yetersiz olduğu, sosyal güvenin yeterince sağlanamadığı ve önyargıların fazla olduğu toplumlarda büyücülüğe olan inancın daha fazla olduğunu belirtti.Newsweek'e konuşan akademisyen, tarih boyunca büyücülük inancının ana işlevlerinden birinin, düzeni sürdürmek ve toplumda sosyal uyumu sağlamak olduğunu söyledi. Özellikle sosyal düzenin resmi kurumlar tarafından etkili bir şekilde sağlanmadığı toplumlarda, büyücülük gibi inanışlara daha çok rastlandığını belirtti. Büyücülük inancının toplumsal düzeni sağlayan kurumların zayıf olduğu ülkelerde yaygın olarak görüldüğü biliniyor.
Haber Kaynağına Git