'600 കുട്ടികള്‍ക്കായി പുട്ടും കടലക്കറിയും തയാറാക്കി; ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല'

6 ay önce 26
Haber Kaynağına Git