സംസ്ഥാനത്ത് ചെങ്കൽ ക്വാറികൾ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിൽ; വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം

1 ay önce 13
Haber Kaynağına Git