സംസ്ഥാനത്ത് 5 ദിവസം കൂടി മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം

5 ay önce 34
Haber Kaynağına Git