പറഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്; പിന്നെന്തിന് ഈ തല്ല്?; ഇത് എവിടെ തീരും?

2 ay önce 16
Haber Kaynağına Git