തൃശൂരിൽ മാലിന്യം നീക്കാത്ത കോർപറേഷൻ നടപടി; UDF കൗൺസിലർമാർ മാലിന്യങ്ങളുമായി മാർച്ച് നടത്തുന്നു

7 ay önce 13
Haber Kaynağına Git