കോവിഡ് സെന്ററിലെ ബില്ല് അടച്ചില്ല, കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചു​ | Kochi FLTC | water connection

2 ay önce 17
Haber Kaynağına Git