കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളജിന്‍റെ നിർമാണം ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി

5 ay önce 32
Haber Kaynağına Git