കല്ലുംകടവ് പാലത്തിന്റെ സമീപപാത തകർന്നു; ഗതാഗത നിയന്ത്രണം | Kollam |Pathanapuram |Bridge

3 ay önce 15
Haber Kaynağına Git