കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഇടുക്കി, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി |

6 ay önce 31
Haber Kaynağına Git