ഇറാനുമായി നയതന്ത്രവാതിൽ തുറന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ| Iran| Gulf

5 ay önce 22
Haber Kaynağına Git