അമേരിക്ക - ഇന്ത്യ, ഭരണ നേതൃത്വങ്ങൾ സൈനീക മേഖലയിലെ സഹകരണം നോക്കി കാണുന്നത്‌ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ

2 ay önce 13
Haber Kaynağına Git